Majątek Fundacji

Majątek Fundacji Znaczka Polskiego składa się z kolekcji znaczków przekazanych przez Fundatora i Darczyńców. Fundacja planuje w przyszłości zająć się również skupowaniem walorów na własny rachunek, w celu rozbudowy kolekcji.

Obecnie Fundacja i jej Fundator posiadają m.in.:

 • Polska 1960 – 2007 – kompletna kolekcja w arkuszach niestemplowanych, w tym także kompletne perforacje
 • Polska 1860 – 2007 – kompletna kolekcja w znaczkach niestemplowanych
 • Polska „jedynka” – największa kolekcja pierwszego polskiego znaczka pocztowego
 • kompletna kolekcja bloczków Poczty Polskiej
 • znaczki poczty obozowej, listy obozowe
 • Europa CEPT 2000 – kompletna kolekcja w arkuszach niestemplowanych ze wszystkich państw europejskich
 • wydania wspólne Poczty Polskiej z innymi państwami – w arkuszach
 • Dialog Cywilizacji 2001 – kompletna kolekcja w arkuszach niestemplowanych ze wszystkich państw świata
 • znaczki polskie w arkuszach niewprowadzone do obiegu
 • znaczki polskie w arkuszach z błędami
 • koperty pierwszego dnia obiegu dla wszystkich polskich znaczków
 • kolekcja znaczków i kopert z autografami osób uwiecznionych na znaczkach pocztowych

Poniżej przedstawiamy przykładowe znaczki w postaci bloczków i arkuszy z kolekcji Fundacji:

1978 2416 Hermaszewski blok
Bloczek ze znaczkami z 1978 roku (nr kat. 2416) z Mirosławem Hermaszewskim (dopuszczone do obiegu)
1978 2416 Jankowski blok
Bloczek ze znaczkami z 1978 roku (nr kat. 2416) z Zenonem Jankowskim (niedopuszczone do obiegu)